Die Videos der Fortschrittkurse :

Langsamer Walzer :  Grundschritt und Linksdrehung

Tango : Linksdrehung

Tango : Promenade

Cha Cha Cha : seven up

Jive : Grundschritt Dame

Foxtrott :  Linksdrehung

Foxtrott : Grundschritt, Rechts und Linksdrehung

Jive :  Grundschritt Herr

© 2020 by Thomas Buck